Butikker før og nu

Lørdag den 5. oktober, havde Stouby Lokalarkiv arrangeret en byvandring rundt i Stouby med temaet: Butikker nu og i gamle dage.

30 videbegærlige personer var mødt op til rundturen i det rimeligt gode vejr.

Det er imponerende, hvor mange forretninger og butikker der har været i byen gennem tiden.

Mange af de fremmødte kunne supplere med viden om ”butikshisto­rien”, så lokalhistorien herved blev forøget og suppleret.

Lokalarkivet har fået aftale med flere af de fremmødte om en yder­ligere uddybelse af deres viden ved en ”snak” til båndoptageren i Lokalarkivet på et senere tidspunkt.

I Lokalarkivet vil der være en udstilling med fotos af de gamle butikker en tid fremover, så mød op, kig med og kom frem med evt. viden om de gamle butikker.

Stouby Lokalarkiv oktober 2013

Øverst berettes om Frisørsalon, Urmager H.C.Andersen m. m. i Borgergade 2.

 

Byvandring3a

Lis Schrøder, Stouby Lokalarkiv, beretter om de forskellige forretninger, der har været i Borgergade 1 - bl. a. købmand (”Lille Jensen” og Crome og Goldschmidt- udsalg m. m.)