Fra lokalarkivet /v Ole Hald.

Naar man giver sig af med lokalhistorie og slægtsforskning, leder i de gamle kirkebøger og protokoller, kan det godt tage nogen tid at finde det man leder efter, men saa sker det ogsaa en gang imellem, man støder paa noget spændende end lige netop det man søger.

I Stouby ligger en gammel gaard, Borgergade 13, som nu ejes af Ib Christiansen. De forrige ejere var, det for nogle aar siden afdøde søskendepar, Ingeborg og Peder Høgh. Paa lokalarkivet ved vi hvem der har beboet og drevet gaarden i 300 aar. Min kones tiptipoldefar var en af dem. Han hed Claus Jørgensen, var født paa gaarden i 1761.
Han var fæster under Rosenvold ligesom hans far og farfar. Af bygninger er der nu kun det gamle bindingsværks stuehus tilbage. Men her støder jeg paa noget spændende.

 

I Stouby Kirkebog fra 1809 staar der blandt andet:
Den 26. Februar, døbt Johanne Hans Datters Barn Ane Marie af Skoven, født den 25. Januar, frembaaren af Maren Niels Datter af Skoven.
Faddere: Søren Rasmussen, Niels Jepsen, Christen Knor af Skoven, Rasmus Jensen af Hierrild, Else Hans Datter af Rhoden.

Som Barnefader blev nævnt en Spanier ved navn Kyhn, som laa indkvarteret hos Claus Jørgensen I Stouby.


I 1808 deltog vi i krigen mod England paa Napoleons side. Napoleon havde sendt spanske hjælpetropper herop , og nogle af dem var indkvarteret paa Koldinghus. Vi ved ogsaa, at de fyrede, saa der gik ild i Koldinghus natten mellem 29. og 30. marts. Efter branden skulle soldaterne naturligvis indkvarteres andre steder, og da barnet i Stoubyskov er født 10 maaneder efter branden, er der en mulighed for at nogle af dem er bleven indkvarteret i Stouby.
Muligheden foreligger. Det omtalte gamle stuehus har jerngitter for spisekammervinduet. Det er bleven fortalt, at det er fordi de indkvarterede soldater ville stikke bajonetten ind ad vinduet og stjæle røgvarerne.
Det kan udmærket føres tilbage til 1808. Stuehuset skulle være fra første halvdel af 1700 tallet.

 

I Kirkebogen staar der senere fra 1809: 18. Juni begravet Johanne Hans Datters Barn Ane Marie død 13. Juni. 5 maaneder gammel.