Lokalarkivet har allerede fået henvendelser i forbindelse med den lille serie, vi indledte i sidste nummer af Stouby Bladet vedrørende Fakkegrav.
Det er vi meget glade for!!!

Read MoreEn dag ringede telefonen, en stemme sagde: “Ved I, at der har været en friluftsscene i nærheden af Fakkegrav Badehotel, og at der har været spillet amatørteater der?”
Det var Ida Kastrup, som gerne ville fortælle, og da jeg intet vidste om dette, måtte hun frem med flere enkeltheder.

Ida fortalte:
Hvis man gik bag om badehotellet og pakhuset (Annekset), og fortsatte lidt mod vest, kom man til en æbleplantage. Her var der lavet en friluftsscene, bygget op som et lille amfiteater.

På scenen her blev der opført amatørteater om sommeren i 4 år I perioden 1945 - 50. Det var syngestykker, man havde kastet sig over:

En søndag på Amager, Røverne fra Rold, Molboerne og Champagnegaloppen.

1 2

Ida kan huske, at det i hendes tid var lærer Kaj Pedersen, som stod for at planlægge og instruere stykkerne. Han spillede selv med og havde overtaget hvervet efter lærer Sand. Ida har selv været med i to år og det var rigtig gode perioder at tænke tilbage på.

Arkivet har fået kopier af nogle få fotos fra “En søndag på Amager”, som viser forskellige scener fra forestillingen.
Mon ikke der ligger flere lignende billeder gemt i skuffer rundt omkring? Det kunne være spændende at få lov til at se og evt. kopiere, hvis de ikke allerede er forsvundet!

3

Her vises et billede, hvor fire piger holder pause på tilskuerpladserne. Det er Ida Kastrup til højre og Bodil Buch Jepsen (forældrene ejede Rønsholtkrog) til venstre. De to i midten kender vi ikke navnene på. Hvem er de?

En anden borger i Stouby, Knud Madsen, som også har boet her i mange år, fortæller at han også kan huske friluftsscenen. Han fortæller, at han har været med til at optræde, da han var dreng, ca.10 år, i “Molboerne“. Der er ikke så mange af de med¬virkende han kan huske navne på, men dyrlæge Mariager var med.

Scenen var udmærket, som han husker den, og der var mange tilskuerpladser.
Det var ikke vanskeligt at få tilskuere. Den gang var folk flinke til at møde op, når der blev arrangeret noget. På trods af at transportmidlerne var noget anderledes end i dag.
Til gengæld husker Knud, at det var lidt svært at tale højt nok, så alle kunne høre, hvad der blev sagt på scenen.

4 5

Vi har ikke navne på ret mange af de medvirkende, men på billederne skulle man kunne genkende lærer Krebs Lange, Hyrup, bager Ove Misser, Barrit, og fra Stouby området Kai Østergård, Søren Lund og Gerda Lund (f. Jensen) og naturligvis de unge piger, som er nævnt tidligere.
Desværre er der ikke meget tilbage at se på stedet.
I sin tid var der en god trappe fra området ned til et fint stykke strand. I en periode lå her nogle badehuse til omklædning. De lå hen mod Gravenhus.

Strømmen i fjorden har i tidens løb gnavet så meget af skrænterne væk, at trappen er forsvundet. Det gælder også frilutsscenen med de små omklædningshuse, der også fungerede som kulisser i forestillingerne.

Hvis nogen kender navnene på personerne på billederne – evt. har andre billeder – eller som har kommentarer eller beretninger vedrørende amatørteatret ved Fakkegrav, vil vi meget gerne høre om det I Lokalarkivet.

Stouby Lokalarkiv / Lis Schrøder