Bjørn Købsted har lavet et stort stykke arbejde med at dokumentere historien for mange af egnens gårde.

Kig forbi arkivet, så ser vi om der er noget om det emne der interesserer dig.

hus mellem Hornumvej 12 og 14.

Det lille hus der har ligget mellem Hornumvej 12 og 14, fæstes 21 Juni 1790 af Jens Nielsen sammen med Gl. Hornumkær, som førhen beboes af Claus Baÿ, hvis datter bemeldte Jens Nielsen ægter, ejer var Boller. Huset blev taxeret til Brandforsikringen den 19.2.1800 og ejedes af Boller, husets Hartkorn var 1 Skp. 2 Alb. og taxeres sammen med Gl. Hornumkær, hvor fæsteren var Jens Nielsen, det lå med gavlene i øster og vester, bestaaende af 9 fag, 9 alen vid [ er lig med 5,65 m ] deraf 6 fag med fielloft [ træ ]  2 skorstene og 1 ovn, bindingsværk og straatag, og vurderet til 120 Rdl.
I 1823 Jens Nielsens Gadehuus vurderet til 40 Rdl. men kun forsikret for 30 Rdl. Beboeren var Peder Lauersen. I Juli 1844 er ejeren nu hr. Raún og lejeren Hans Christiansen, senere Thomas og det ser ud til at høre under Boller Gods.
12 August 1843 fæster Hans August Ravn fra Møgelkær Gl. Hornumkær og også et huus i Hornum Bye nu kun på 7 fag og en sidebygning på 3 fag og sidebygningen betegnes i fæstebrevet som maadelig bygning.
5 Oct. 1867 køber Hans August Ravns søn Christian Ravn Gl. Hornumkær fri fra Boller og dermed ogaå huset Matr. Nr.25 i Hornum  da er Hartkorn sat til 1 Skp. 3 Fdk. 2 1/4 Alb.

I følge folketællingen 1 feb. 1840

Peder Laursen

35 aar

gift Dagleier
Hanne Rasmusdatter

33 aar

"

hans kone
Rasmus Pedersen

1 aar

ugift deres barn

Peder og Johanne blev viet i Hornum 16 April 1838, Johanne er datter af Rasmus Mortensen fra Hornumvej 7. Matr. Nr. 21a.
Rasmus Pedersen er født i Hornum 23.2.1838 søn af huusmand Peder Laursen og hustru Johanne Rasmusdatter af Hornum. I Hornum kirkebog afgangsliste, flytter de tre til Torup 29 April 1844. Og tilgangslisten fortæller at 4 mai 1844 kom fra Barrit Tømmersvend Hans Christiansen.

 

 

bobaek
SorenPedersen
1706 begravet gamle Søren Pedersen udaf Bobek. ( Nr.4)
JACOB CHRISTENSEN PIMP.
Fra Boller skifteprotokol:
133 Sidsel Knudsdatter i Bobæk i Stouby sogn. 3.3.1739, fol.197.
E: Jacob Christensen. B: Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen 36 på stedet, Knud Jacobsen 26, Sidsel Jacobsdatter g.m. Anders Pedersen i Daugård på Rosenvold gods, begge døde. 8B: 4 sønner og 4 døtre, Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Davidsen i Grund i Stouby sogn. 1B: Anne, Ellen Jacobsdatter g.m. Christen Adsersen, snedker i Horsens, Maren Jacobsdatter g.m. Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens. Enkemanden er ejer af Staksrode Mølle.

713. Zidsel Knudsdatter i Bobæk, Stouby sogn 3-3-1739, s. 197 a. E: Jacob Christensen [Pimp]. B: Christen, Klakring, Christen 36, Knud 26, Zidsel, død, se lbnr. 3934, g. 1. g. m. [Jens Pedersen Møller], Daugård, død, se lbnr. 3915. 5 B: {[Mette 22, Niels 16, Maren 14, Zidsel 12, Jacob 8]}, 2. g. m. Anders Pedersen, Daugård, død, se lbnr. 3934. 3 B: {[Jens 5, Ester 2, Peder 9 uger]}, Karen, død, se lbnr. 691, g. m. Peder Davidsen, Grund. 1 B: {Anne}, Ellen g. m. Christen Adsersen, Horsens, Maren g. m. Henrik Nielsen, Horsens. Se lbnr. 756 & 4733.

Boede i Bobæk og var gift med Sidsel Knudsdatter og var samtidig ejer af Staksrode Mølle.
Børn:

Christen Jacobsen i Klakring
Christen Jacobsen 36 Aar paa stedet   Overtager fæstet af Bobæk
Knud Jacobsen 26 aar.                      Overtager Staksrode Mølle
Sidsel Jacobsdatter                           ~Anders Pedersen i Daugård på Rosenvold gods begge døde 1739
Karen Jacobsdatter, død                    var gift med Peder Davidsen i Grund

691. Karen Jacobsdatter i Grund 15-7-1733, s. 129 b. E: Peder Davidsen. B: Anne 2, FM: MORFAR: Jacob Christensen [Pimp], Bobech. Se lbnr. 666, 713 & 873.
KNUD JACOBSEN.
Født 1713, død 1748.
756. Knud Jacobsen i Bobæk, Stouby sogn 10-8-1747, s. 33 a. E: Birthe Kirstine Andersdatter Langballe. LV: Anders Langballe, Tønning. B: Søren 1, Zidsel Cathrine 5. FM: FARBROR: Christen Jacobsen, Klakring, FARBROR: Christen Jacobsen, Rosenvold mølle. Desuden nævnes afdødes far Jacob Christensen [Pimp], Bobech. Se lbnr. 713, 1365, 1418 & 4733.

176 Knud Jacobsen i Bobæk. 10.8.1747, fol.33.
E: Birthe Kirstine Andersdatter Langballe. LV: far Anders Langballe i Tønning. B: Sidsel Cathrine 5, Søren 1. FM: farfar Jacob Christensen i Bobæk, farbrødre Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Arv efter [Sidsel Knudsdatter], skifte 3.3.1739 til hendes B: Christen Jacobsen i Klakring og Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Kopi af skiftebrevet til Johannes Mikkelsen, [der ægter enken].
JOHANNES MICHELSEN.
Født ca. 1727, død mellem 1787 og 1794.
155. Afkald 2-4-1752, s. 171 a.    Afkald fra Johannes Michelsen, Bobæk og Lucie Michelsdatter g. m. Niels Sørensen Wammen, Korsbækhoved, for arv efter deres far Michel Therkildsen, Korsbækhoved, udbetalt af deres mor Lucia Johannesdatter, iflg. skifte d. 20-3-1741.
103. Lucie Johannesdatter i Korsbækhoved 7-8-1770, s. 66 b. Enke efter Michel Therkildsen. B: Johannes, Bobech, Stouby sogn, Lucie Emmerence g. m. Niels Sørensen Wammen, Korsbækhoved.
Samtlige personer i husstanden Vejle, Bjerre, Stouby, Stoubye Sogn, Skoven, 25, FT-1787, B9158
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Johannes Mikkelsen 60 Gift Husbonde ower Skowfoged og Aulsmand  
Birgitte Kirstine Nielsdatter 63 Gift Madmoder    
Birgitte Kirstine Mortensdatter 15 - et tiltagen Barn    
Jens Sørensen 24 Ugift Tieneste Folk    
Jens Jensen 22 Ugift Tieneste Folk    
Kirsten Nielsdatter 23 Ugift Tieneste Folk    
Maren Johannesdatter 22 Ugift Tieneste Folk    

1418. Birthe [Kirstine] Andersdatter Langballe i Bobæk 31-7-1794, s. 104 a. Enke efter Johannes Michelsen, se lbnr. 1365. B: Anders Langballe, Nyborg, Louise g. m. Vilhelm Ellemann, degn i Vestervig, Anne Margrethe g. m. Niels Sørensen, Grund, Maren , København. 1. ægt. m. [Knud Jacobsen], se lbnr. 756. 2 B: Søren Langballe, Vejle, Zidsel Cathrine g. m. Niels Pedersen, Vrigsted.

4733. Christen Jacobsen og hustru Maren Andersdatter Langballe i Rosenvold mølle 3-1-1765, s. 261 a. ( Maren Langballe død 28-4-1764 og Christen Jacobsen død d. 25 –5-1764) B: Jacob 24, Anders 20, Søren 15, Knud 7, Ellen Marie 18 g. m. Jens Nielsen Snedker, Nicoline Charlotte 11. (Afdøde Christen Jacobsen var søn af Jacob Christensen Pimp, Bobech). FM: FARBROR: Christen Jacobsen, Klakring, MOSTERSMAND: Johannes Michelsen, Bobech, Stouby sogn. Se lbnr. 713, 756 & 1365.
24 Søren Jørgensen Bobæk i Stouby Skovfogedhus. 29.3.1761, fol.104.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Hans Sørensen i Stouby. B: Maren 17, Karen 12, Rasmus 6. FM: farbror Niels Jørgensen Bobæk i Stouby.
JENS CHRISTIAN GIVSKOV.
Død 1864 i Bobæk.
2092. Dorthe Louise Johanne Ahlers i Bobæk, Stouby sogn 24-6-1834, s. 75 a. E: Christen Givskov. B: Christian Henrik Carl 10, Johan Frederik 9, Henning Josias Conrad 5, Beate Antonette Augusta 7, Louise Kirstine Sophie 4, Emil 6 mdr., Stine 6 mdr.
Skifteretsattest efter Jens Christian Givskov den 13 april 1864.
År 1864 den 13 april mødte skifteforvalteren i Bjerre herred, kammerjunker herredsfoged Tillisch med sin konstituerede examinator Wittussen på skovriddergården Bobæk i Stouby sogn, for at afholde registreringsforretning efter den samme sted under 29 januar afdøde skovridder med andel af Augustenborg gods skove, Jens Christian Givskov, 73 år gammel og tidligere afdøde hustru Vilhelmine Welløv.

Som vidner og vuderingsmænd var til stede, sognefoged Peder Olesen Søndergård af
Og gårdejer Niels Olsen Lyse af Lysegård.

Den afdødes søn Peder Givskov, der opholder sig hjemme, var tilstede og bemærkede med hensyn til opgivelsen af arvingerne i boet, at hans afdøde fader har været tvende gift. Med hans første hustru Dorthea Ahlersen havde han følgende børn.
1)    Sønnen Christian Henrik Carl Givskov, der er død og efterlader 3 børn, nemlig.
.. a)   Datteren Emilie Givskov, umyndig
.. b)   ”Siegfrida Givskov, umyndig
.. c)   ”Julie Givskov, umyndig
Samtlige opholder sig hos moderen Emma Givskov i Løsning.
2)    Sønnen Jens Johan Frederik Givskov, fuldmyndig fraværende i Australien.
3)    Datteren Beatte Antonette Augusta Givskov, gift med gårdejer Olsen i (Gramrode)
4)    Sønnen Henning Julius Konrad Givskov, fuldmyndig fraværende i Australien
5)    Datteren Louise Kristine Sophia Givskov, gift med forpagter Schrøder i Levring.
6)    Sønnen Emil Givskov, fuldmyndig af gården teglgård i Klovborg sogn
7)    Datteren Stine Charlotte Givskov, gift med Heinrich Christoffer Conrad Duhrkop af Silkeborg
8)    Datteren Dorthea Marie Givskov, fuldmyndig, hjemme
9)    Sønnen Peter Anton Givskov, fuldmyndig, hjemme
10)  Sønnen Julius Apol Givskov, mindreårig fraværende i militærtjeneste
11)  Sønnen Alfred Givskov, mindreårig fraværende i militærtjeneste.

Af forannævnte arvinger var tilstede sønnerne Emil og Peter Givskov, samt datteren Dorthea Marie og svigersønnen Olsen. Som tilsynsværge for de fraværende og umyndige mødte og blev bestikket skolelære Johansen af Stouby.

Arvingerne bemærkede, at den afdøde som en del af sin løn har haft nytten og brugen af gården Bobæk, det antages at besætningen i sin helhed tilhører boet, men bestemt kan ikke sige dette. Den afdøde oppebar også fast løn af godsherren, men om han heraf har noget til gode vides ikke. Den afdøde har som skovrider forestået ionisationen af indtægterne af skoven og den del heraf som i dag forefindes 545 rd.. Peter Givskov erkender at det er grev Frijs ønske at han imodstår de udestående aktionsregninger og aflægger regnskab, til hvilken ende beholdningen bliver stående i Peter Givskovs værge og vilkår, han føre protokollen med sin underskrift under forretningen for det nævnte beløb, laver da et dokument for skifteretten, som dermed aflevering til godsherren tilligemed det øvrige som måtte indkomme.

Derefter følger 7 foliesider med løsøre og indbo.
Flere løse ejendele forefandtes ikke, og de tilstedeværende vidste ej heller mere at opgive af rede penge fandtes ingen, derimod fandtes og blev modtaget af skifteforvalteren 5 fæstebreve no. 494, 495, 496, 497, og 498 pålydende på 100 rd., udstedt den 1. juli 1862 af direktionen for Vejle bank som boet tilhørende. Arvingerne bemærkede, at den afdøde i forening med 2 andre mænd Per Christoffersen og Eske Rasmussen med en del favntræ, men den sag vidste de i dag ikke fuldkommen besked, men lovede til skiftesamlingen at meddele skifteretten oplysning.

Fremdeles bemærkedes, at den afdøde ejer andel i en jagtvogn, som imidlertid på grund af tilhørsforhold var bragt i sikkerhed andet sted. Da intet videre i dag var at foretage blev påhørende efterset være oplæst flyttet og bekræftet med underskrift.
Wittussen,  P. Givskov.  D. Givskov.  J. Olsen.  E. Givskov.
J. Johansen.  P. Søndergård.  N. Lyse.

År 1864 den 15. april blev Bjerre herreds skifteret sat på herredskontoret og betjent af den ordinerede skifteforvalter kammerjunker herredsfoged Tillich i overværelse af vidnerne Wittussen og Muller og da foretaget boet efter skovrider Givskov i Bobæk. Af arvingerne var mødt Peter Givskov, Dorthea Givskov, Olsen, Emil Givskov og tilsynsværge for de fraværende umyndige arvinger skolelære Johannsen af Stouby, der fremlagde fuldmagt fra Alfred Givskov i Odense til at møde på sine vegne, hvilken lyder således: De tilstedeværende opgiver, at følgende arvinger havde fået efternævnte forskud på den dem efter afdøde tilkommende arv.
  Sønnen Jens Johan Frederik Givskov 400 rd.
  Sønnen Henning Julius Konrad Givskov 629 rd.
  Sønnen Christian Henrik Carl Givskov 593 rd.
  Sønnen Emil Givskov 96 rd.
  Svigersønnen J. Olesen 896 rd.
  Svigersønnen Schrøder 700 rd.
 

I alt

3314 rd.

Til protokollen foreligger er bevis af 21 juni 1852 fra den afdødes brodersøn Hans Christian Givskov i Aarhus, ifølge hvilken denne skyldte den afdøde 300 rd. men de mødte bemærkede, at bemeldte, J. C. Givskov, der tidligere har været Købmand, for nogle år spillede fallit, og da beviset ikke har påtegning om i sin tid at være anmeldt hans bo, må det antages, at der ikke vil være noget at erholde efter bevis.
Skovfogederne P. Christoffersen og Eske Rasmussen var mødte og erkendte, at de og den afdøde i forening ejede 72 favne bøgebrænde og 5 ege. Efter overenskomst må arvingerne og skifteforvalteren, påtage de nævnte mænd dem at forhandle det nævnte brænde og at besørgede det huggede til gavntræ, hvad de hidtil altid have gjort for den afdøde. De lovede derfor, da alle udgifter for bøgebrændet var betalte til skifteforvalteren, at udbetale den til boet tilkommende 1/3 del af det beløb dette brænde måtte blive solgt for.

Arvingerne bemærkede, at afdøde desuden ejede 32 favne bøgebrænde, der dels henstår i skoven og dels er udført til stranden, da det må befrygtes, at det vil blive ufordelagtig for boet, at sælge dette brænde ved offentlig auktion, ønsker samtlige arvinger, at Herr Johannsen, de umyndiges værge, måtte bemyndiges til ved given lejlighed at sælge det underhånden. Da Herr Johannsen erklærede sig villig at påtage sig dette og da skifteforvalteren, anfører den forestående afhændelsmåde for hensigtsmæssig for boet, fandt han intet derimod at erindre.

Arvingerne bemærkede, at den afdøde havde 2 karle, 3 piger og 1 dreng i sin tjeneste, men hvad der er lovet disse i løn og om de haver erholdt noget forskud på samme vidste de tilstedeværende ikke, men de bemærkede at dette var optegnet i en bog de havde derhjemme. De betjente jagtredskaber består af 2 dobbelt og 2 enkeltløbede geværer og 2 pistoler. Arvingen Peter Givskov fremlagde en fortegnelse over de udgifter boet har haft ved den afdødes død, tilsammen 142 rd. der foreligger en journal. Dette beløb har han af de auktionspenge, der ved faderens død fandtes i boet, foruden de ved registreringsforretningen anførte 545 rd. Da arvingerne erklærede det for umuligt for øjeblikket at opgøre den afdødes mellemværende med grev Frijs for så vidt iniasfationen af auktionsbeløbet og skovningsbeløbet, angår, ønskede de at berigtigelsen heraf måtte blive overdraget arvingen Peter Givskov og de umyndiges værge Johannsen , da disse erklærede sig villige til at påtage sig det fandt skifteforvaltningen intet mod at samtykke heri, når at de i sin tid herfor aflægge behørigt regnskab. Herr Johannsen lovede på Boller godskontor at anskaffe fornøden oplysning om hvorvidt der til graven skal afleveres nogen besætning og bånd, samt om den afdøde havde nogen del af sin løn til gode. Foruden i registreringsforretningen opførte poster ejede den afdøde en aktie i lægeboligen i Hornsyld.

Efter en af den afdøde ført regnskabsbog havde han til gode hos Søren Høg i Stouby skov 24 rd. 5m. 5s. hos Morten Snedker 6 rd. og hos forhenværende skovfoged Peder Jørgensen i Urlev, nu Horsens 25 rd. flere udestående fordringer vidste arvingerne ikke, at den afdøde havde til gode.

Da grev Frijs har tilladt arvingen Dorthea Givskov at beholde Bobæk med tilliggende 1 år,
Blev det vedtaget at hun skal beholde de ved registreringen forefundne 14 tdr. rug, 20 tdr. byg og den såvel tærskede som utærskede havre mod ved fratrædelsen at aflevere et lige kvantum rug og byg og 25 tdr. havre, samt at hun skal have tilladelse til at benytte og bruge boets besætning samt ind og udbo, mod at være ansvarlig for boets tilstedeblivelse og imod at holde dette forsikret som hidtil i brandkassen.

Det utærskede byg lovede Peter Givskov at besørge efterset for at det derefter med undtagelse af 6 tdr. der skyldes Emil Givskov, kan sælges for boets regning. Da intet videre i dag var at foretage blev boet udsat efter at det påståede var oplæst.

Dorthea Givskov,  Emil Givskov,  Peter Givskov,  Niels Olesen,  Peder Christoffersen
Eske Rasmussen,  J. Johannsen,  Vidner  Wittussen og M. Møller.
Samtlige personer i husstanden Vejle, Bjerre, Stouby, Lyse, Boebek, 2, FT-1834, C0529
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Jens Givskov 44 Enke   Skowrider  
Christian Hendrik Carl Givskov 11 Ugift   hans Børn  
Jens Johann Frederik Givskov 9 Ugift   hans Børn  
Antonette Beatte Augusta Givskov 7 Ugift   hans Børn  
Henning Jucias Conrad Givskov 5 Ugift   hans Børn  
Luvise Kirstine Sophia Givskov 4 Ugift   hans Børn  
Emiilh Givskov 1 Ugift   hans Børn  
Stine Chalotte Givskov 1 Ugift   hans Børn  
Hans Peter Dahl 26 Ugift   Huuslærer  
Chalotte Kleiner 19 Ugift   Tjenestefolk  
Else Kathrine Sørensen 16 Ugift   Tjenestefolk  
Karen Marie Hansdatter 24 Ugift   Tjenestefolk  
Marie Jensdatter 21 Ugift   Tjenestefolk  
Anders Pedersen 29 Ugift   Tjenestefolk  
Jeppe Christophersen 60 Enke   Rygter  

Samtlige personer i husstanden Vejle, Bjerre, Stouby, Stouby Skov, 16. 1 Hus, 286, FT-1880, D2429
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Stine Sjerlotte Dÿnkop 46 Enke Husmoder, lever af sin Jordlod   Her i Sognet
Helene Vilhelmmine Dyrkop 16 Ugift hendes Børn   Klovborg Sogn, Skanderborg Amt
Emil Vilhelm Dyrkop 16 Ugift hendes Børn   Klovborg Sogn, Skanderborg Amt
Dortea Louise Jenssine Dyrkop 13 Ugift hendes Børn   Klovborg Sogn, Skanderborg Amt
Louise Antonette Krestine Dyrkop 11 Ugift hendes Børn   Klovborg Sogn, Skanderborg Amt
Julius Henrik Alfred Dyrkop 9 Ugift hendes Børn   Klovborg Sogn, Skanderborg Amt
Henriette Krestine Dyrkop 2 Ugift hendes Børn   Raarup Sogn, Vejle Amt
De er nu i Huset Bækbo på Fakkegravvej i Fakkegrav.

VillaBaekbo

 

 

 

Villa Bækbo

StinneGivskov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stinne Givskov

 

EmilGivskov

Emil Givskov ca. 1900

EmilGivskov2

Emil Givskov før 1900

Lille Bobæk
Lille Bobæk
Anlage :
Villa Bækbo (ich glaube es ist Bækbo, ich sende ein Mail an Kaj Givskov um zu fragen)
Lille Bobæk gemalt von Christian Dührkop (*1862- + Rückreise von Westindien ca 1890)
Emil Givskov Original und Fotoplatte ca. 1900
Die Zwillinge Emil Givskov vor 1900 (*1833 – ca 1910) + Stine Charlotte Givskov ca. 1880 (*1833 -1884)
Kilde:
Kære Bjørn,
nu er vi hjemme igen og Du skal ha' nogle billeder. Mens først tusind tak før den dejlig dag vi har haft med Ole og Dig. Det var et meget god fornøjelse og jeg har nyt fra gamle tideren igen.
Hjertelige hilsen fra os begge i Köln til jer begge i Horsens
Eva

FREDERIK LIND.

1894. Marie Elisabeth Lind i Bobæk, Stouby sogn 30-3-1823, s. 49 a. Enke efter skovrider Frederik Lind. B: Niels 19, datter (intet navn), død, g. m. Gert Hansen Prip, Horsens. 1 B: Marie Elisabeth 2.Plovmand C. Krogh 1918

Plovmand C. Krogh